ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), obowiązującego od 25 maja 2018 roku, zwanego „RODO”, potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Poniżej znajdziesz pełny zakres informacji na ten temat.

Administrator danych:
DOBRE IMPREZY Andrzej Prusisz 95-200 Pabianice ul. Grabowa 12 NIP 731-136-27-08 REGON 100801369.

Cele przetwarzania danych:
1. realizacja umowy (wykonanie zamówienia, wyświadczenie usługi),
2. marketing własnych produktów lub usług administratora danych,
3. świadczenie usług drogą elektroniczną.

Podstawy prawne przetwarzania danych:
1. realizacja umowy i świadczenie usług – niezbędność danych do realizacji umowy lub świadczenia usług,
2. marketing – zgoda,
3. pozostałe cele – uzasadniony interes administratora

Zakres przetwarzanych danych:
1. imię i nazwisko (w przypadku osób fizycznych) lub nazwa (w przypadku pozostałych podmiotów),
2. NIP firmy w przypadku wystawienia faktury,
3. adres zamieszkania lub siedziby,
4. numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej e-mail,
5. identyfikator internetowy,
6. wizerunek (dotyczy zdjęć z wydarzeń organizowanych przez firmę, reprezentowanie firmy) w celu udostępnienia na stronie internetowej oraz portalach społecznościowych,

Odbiorcy danych:
Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora danych, w szczególności jego pracownicy i współpracownicy, podwykonawcy, podmioty przetwarzające (tzw. procesorzy), na podstawie zawartych umów, zapewniający odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych, w tym w szczególności administratorzy stron internetowych, informatycy, doradcy, firma archiwizująca, a także podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

Prawa osoby, której dane dotyczą:
Prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo sprostowania swoich danych osobowych, prawo ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, prawo przenoszenia swoich danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Czas przechowywania danych:
Dane osobowe wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 10 lat od końca roku, w którym wygasła umowa; dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.

Przekazywanie danych osobowych do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego
Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych udostępnionych Dobre Imprezy Event Group z siedzibą w Pabianicach.